3D Modely technologických zariadení

Stavebné konštrukcie, výrobné haly a technologické zariadenia  v mnohých priemyselných odvetviach sú často staršieho dáta a neexistuje k nim podrobná a komplexná dokumentácia.
Jej nevyhnutnosť sa ukáže vždy, keď  dochádza k obnove, resp. zmene výrobných kapacít, a je potrebné plánovať  a projektovať ich prestavbu.

3D model technologického zariadenia umožní presné projektovanie stavebných zásahov a výmeny jednotlivých prvkov výrobnej technológie.

3D model obsahuje jednotlivé objekty roztriedené do vrstiev

• stavebná časť
• technologické zariadenia
• rozvody inžinierskych sietí
• popis
• kótovanie
• iné podľa potreby

Geodetické zameranie s  požadovanou presnosťou
(štandartne ±0,01m) vykonáme rýchlymi a efektívnymi  terestrickými geodetickými metódami, pomocou pozemnej fotogrametrie alebo laserového skenera.

Výstupné formáty: CAD (Bentley MicroStation, AutoCAD), SketchUp, 3D PDF)

Výstupné súbory umožňujú  dodatočné meranie rozmerov a vzdialeností, presúvanie  objektov...

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8