CLEERIO

Vďaka mapovému portálu miest a obcí CLEERIO ihneď získate prehľad o územných a regulačných plánoch, inžinierskych sieťach a technickej infraštruktúre, jednotlivých pasportoch, turistických mapách či bodoch záujmu.

Mapové portály miest a obcí CLEERIO dnes na Slovensku používa viac než 400 miest a obcí.

Jedná sa o jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete. CLEERIO poskytuje svojim užívateľom efektívny nástroj k evidencii, zobrazeniu mapových podkladov, prístup k údajom z katastra nehnuteľností, a to vrátane listov vlastníctva. Možno ho zároveň použiť ku zverejňovaniu informácií občanom, širokej verejnosti a k podpore turizmu.

Mapový portál si môžete okamžite vyskúšať napríklad tu.

Zásadnou výhodou mapového portálu CLEERIO oproti desktopovým riešenia (nainštalovaným napevno na jednom alebo viac počitačoch) je možnosť jeho využívania neobmedzeným počtom užívateľov. Informácie v ňom obsiahnuté, ktoré sú určené verejnosti, si môžu prezerať všetci občania - zvyšuje sa tým ich informovanosť a možnosť spolupráce s predstaviteľmi samosprávy.

Oproti internetovým službám katastra nehnuteľností (MAPKA, CICA, Katastrálny portál, ESKN) je mapový portál CLEERIO rozšíriteľný o ďalšie vrstvy týkajúce sa daného územia, predovšetkým sa jedná o

  • inžinierske siete
  • podrobnú ortofotomapu
  • historické mapy
  • územný plán
  • užívací stav
  • záplavové mapy
  • pasporty ulíc
  • turistické trasy a cyklotrasy
  • projektovú dokumentáciu
  • mapu cintorínov atď.

V zásade je možné mapový informačný systém doplniť o akúkoľvek grafickú vrstvu obsahujúcu informácie dôležité pre danú obec, prípadne pre iných správcov majetku, napr. priemyselné alebo poľnohospodárske areály.

Nespornou výhodou je sústredenie všetkých mapových a grafických podkladov, vzťahujúcich sa k danej lokalite,  na jednom mieste. Aplikácia umožňuje ich vzájomný prekryt v ľubovoľnej konfigurácii, nastavenie priehľadnosti priehľadnosti jednotlivých vrstiev a zabezpečuje tiež ich dlhodobú archiváciu. 
Aplikácia tiež umožňuje získavať informácie o vlastníkoch nehnuteľností, podáva informácie o vzájomnej polohe parciel a inžinierskych sietí, čím umožňuje efektívnejšie plánovanie investícii.

Aplikáciu možno využiť aj v prenosných zariadeniach - smartfónoch a tabletoch. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8