Historická mapa mesta Levice

Zmyslom vytvorenia historickej mapy mesta je vhodným spôsobom sústrediť na jednom mieste, v jednom systéme informácie o mestskej zástavbe a priľahlej krajine z prevažne nedávných historických období, najmä rôzne mapové podklady a historické fotografie a pohľadnice a tieto sprístupniť a prezentovať širokej verejnosti.

Historická mapa mesta vytvára obraz o vývoji mesta, rozširovaní jeho hraníc, výstavbe, ale aj o búraní a znehodnocovaní významných stavieb, čím môže napomocť pestovaniu pocitu hrdosti na mesto a záchrane existujúcich pamiatok, resp. starostlivosti o ne. Zároveň slúži ako akýsi mapový fotoalbum pripomínajúci pamätníkom staršie časy.

Významným prvkom je lokalizovanie historických fotografií do mapy a možnosť porovnať súčasnú a historickú situáciu zo snímky za pomoci mobilnej aplikácie priamo v teréne, teda akoby vstúpiť do historickej reality.
Historická mapa mesta môže slúžiť okrem prvotnej propagácie mesta a jeho histórie aj záujemcom o miestnu históriu, pri výchove v školách alebo turistom, či návštevníkom mesta hľadajúcim konkrétne pamiatky s ľahko dostupnými informáciami - t.j. slúži ako turistický sprievodca históriou mesta (Turista si môže stiahnuť mobilnú aplikáciu v hotelovej kaviarni a zistí, ktoré pamiatky sú v jeho blízkosti...)  Samozrejme môže byť aj podkladom pri rozhodovaní samosprávnych orgánov o obnove pamiatok, v územnom konaní, resp. o rozvoji mesta.

Ukážku historickej mapy mesta Levice si môžete otvoriť tu.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8