Geodetické práce v investičnej výstavbe, predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí

Naša kancelária poskytuje široký záber služieb v oblasti inžinierskej geodézie v investičnej výstavbe:

  • budovanie vytyčovacích sietí
  • vytyčovacie práce v stavebníctve
  • porealizačné zameranie stavieb
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
  • veľmi presná nivelácia
  • kontrola geometrických parametrov stavebných objektov (zvislosť komína, vodorovnosť pätiek...)
  • zameranie skládok, výpočet kubatúr z digitálneho modelu terénu
  • zameranie inžinierskych sietí
  • meranie priečnych a pozdĺžnych profilov vodných tokov
Príklady geodetických prác v investičnej výstavbe vykonávaných našou kanceláriou:
Vytyčovacia sieť a vytyčovacie práce na výstavbe závodov v v priemyselnom parku Levice-Géňa: Slovintegra Energy a.s. (paroplynový cyklus), Arden Equipment, Adato s.r.o., ZF Sachs a.s., Triopack plastic s.r.o., Genoplastic s.r.o.,
Digitálna mapa závodu JE Mochovce (ako členovia Geometra Levice s.r.o. - subdodávka pre Energoprojekt Slovakia a.s.),
Porealizačné zamerania čerpacích staníc pohonných hmôt OMV Levice, Transpetrol Tupá, Slovnaft Levice, MOL Šahy a Želiezovce,
Meranie priečnych profilov na vodnom toku Hron
Porealizačné zameranie plynovodného vedenia v obciach Šahy, Santovka,Tlmače,
Porealizačné zameranie vodovodného vedenia v obciach Tešmak, Starý Hrádok, Jur nad Hronom, Málaš,
Porealizačné zameranie telefónnych káblov v obciach Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Chyndice,
Vytyčovacia sieť a vytyčovacie práce na výstavbe protipovodňových opatrení na vodnom toku Podlužianka (Levice),
Vytyčovacie práce na výstavbe ČSPH Transpetrol Tupá, hotela Astrum Laus Levice,
Vytyčovanie zvislosti komína pre SES Tlmače - Budapešť, Soštanj (Slovinsko),
Zameranie skládok TKO Demandice a Sikenica, výpočet kubatúr, topografia skládky,
Meranie priečnych a údolných profilov na rieke Ipeľ (Vituki Budapest)

 


 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8