Turistické a informačné mapy v Google maps

Bezplatná aplikácia "Moje mapy", ktorá je súčasťou Google maps v prehliadači Chrome i v androidových smartfónoch, umožňuje jednoduché, ale veľmi efektívne vytváranie užívateľských máp.

Mapu je možné zdieľať, resp. otvoriť prostredníctvom  nasledujúceho odkazu
https://drive.google.com/open?id=1ADol-86zvtxQqTxP4Kk3CoB_XCk&usp=sharing)
Mapu je tiež možné vložiť na vlastné internetové stránky - je potrebné, aby špecialista na tvorbu stránok vložil  na zodpovedajúce miesto stránky odkaz
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ADol-86zvtxQqTxP4Kk3CoB_XCk" width="640" height="480"></iframe>
Prípadne je možné si mapu, resp. jej jednotlivé vrstvy stiahnuť vo formáte KML a následne načítať do špecializovaných aplikáci zameraných na navigáciu (za všetky napr. Locus map)

Spoločnosť Google na svojich stránkach (https://www.google.com/intl/sk/maps/about/mymaps/) uvádza základné informácie o práci s aplikáciou Moje mapy.

Mobilnú aplikáciu "Moje mapy Google" je možné bezplatne stiahnuť z Google Play. Po otvorení príslušnej mapy v tejto aplikácií ju možno využiť na orientáciu priamo v teréne.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8