PPÚ Tešmák
Mapa zobrazuje navrhnutú spevnenú poľnú komunikáciu nP1, nP2 a nP3 - jej realizáciou by došlo sprístupneniu severnej časti katastrálneho územia.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8