Ako získať informácie o nehnuteľnosti?

Základné informácie o nehnuteľnostiach poskytujú internetové služby ÚGKK SR:

  • MAPKA – mapová služba (CKN, EKN, ortofoto, adresné body…)    http://mapka.gku.sk/mapovyportal/
  • CICA – údaje písomnej časti katastra nehnuteľností (LV, parcely, vlastník…)    https://cica.vugk.sk/
  • ESKN - Elektronické služby katastra nehnuteľností    https://kataster.skgeodesy.sk/
  • Katastrálny portál   https://www.katasterportal.sk/kapor/

ÚGKK SR s účinnosťou od 15.3.2016 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy ISKN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR

Katastrálny portál však neobsahuje popisné informácie o pozemkoch, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva (v registri C-KN alebo E-KN) – takéto pozemky, hoci sa jedná už len o výnimky, sú obyčajne evidované v pozemkovej knihe. Na získanie informácii z pozemkovej knihy (výpis z pozemkovoknižnej vložky) je potrebná návšteva správy katastra nehnuteľností.

Podrobné informácie o pozemkoch (údaje o lomových bodoch hranice, presnosti údajov katastra nehnuteľností, rozmeroch pozemku a pod.) správa katastra neposkytuje, vlastník ich môže získať u firmy poskytujúcej geodetické služby.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8