Právne a technické normy

Zákony a iné právne predpisy týkajúce sa nehnuteľností možno nájsť na nasledujúcich internetových stránkach
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/legislativa/
http://www.kgk.sk/Infoblok/Zakony/zakony.php
http://katasternehnutelnosti.sk/
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8